×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Biura na godziny

Oferta:

Usługa Biura na godziny Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska to idealne rozwiązanie dla osób wykonujących wolny zawód.

 

Potrzebujesz spokojnego, wygodnego pomieszczenia do pracy biurowej lub na spotkanie z klientem? To miejsce jest właśnie dla Ciebie!

Udostępniamy stanowiska do pracy w systemie godzinowym lub abonamentowym, w bardzo atrakcyjnych cenach. Pomieszczenia mieszczą się w prestiżowym budynku biurowym w Opolu. Obok samodzielnych stanowisk, dysponujemy także małymi salami na spotkania (do 7 osób) oraz salami konferencyjnymi (sale mieszczą 12-60 osób).

 

W ofercie prezentujemy warunki korzystania z naszej przestrzeni biurowej, możliwe usługi dodatkowe i cenniki. W każdej opcji Biura na godziny zapewniamy:

  • Miejsce do pracy: usługa pozwala na korzystanie z dużego biurka z wygodnym fotelem w wydzielonej przestrzeni.
  • Internet WIFI: stanowisko pracy posiada dostęp do szerokopasmowego Internetu.
  • Pomieszczenie socjalne: oferujemy dostęp do wyposażonego aneksu kuchennego.

 

ZAPRASZAMY!

Do pobrania:

PDFOFERTA Biura na godziny.pdf

DOCXregulamin biura na godziny.docx

DOCXcennik usług biuro na godziny.docx

Galeria zdjęć:

 

 

 

Regulamin:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG „BIURA NA GODZINY” CENTRUM BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług „BIURA NA GODZINY” przez Fundację Rozwoju Śląska, właściciela obiektu Centrum Biznesu, z siedzibą w 45-364 Opole przy ulicy Słowackiego 10.

 2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług zawarte są w niniejszym regulaminie oraz w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnym również na stronie: biznes.fundacja.opole.pl, przy czym informacje te należy rozpatrywać łącznie.

§ 2 Dostęp abonamentowy

 1. Dostęp abonamentowy do usług „BIURA NA GODZINY” Użytkownik uzyskuje po podpisaniu Umowy udostępnienia miejsca pracy biurowej.

 2. Lista możliwych opcji, opłaty oraz zakres świadczonych usług podane są w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” (zał. Nr 1).

 3. Dostęp abonamentowy na każdy miesiąc należy zarezerwować najpóźniej na 3 dni przed końcem poprzedniego miesiąca.

4. Rezerwacja jest skuteczna po sprawdzeniu dostępności pomieszczeń oraz potwierdzeniu rezerwacji przez pracownika Fundacji.

§ 3 Dostęp w systemie godzinowym

 1. Dostęp do usług „BIURA NA GODZINY” w systemie godzinowym Użytkownik uzyskuje po wcześniejszym zamówieniu usługi drogą telefoniczną lub mailową.

 2. Lista możliwych opcji, opłaty oraz zakres świadczonych usług podane są w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” (zał. Nr 1).

3. Dostęp w systemie godzinowym należy rezerwować każdorazowo najpóźniej na 3 dni przed dniem wynajęcia miejsca pracy biurowej.

4. Rezerwacja jest skuteczna po sprawdzeniu dostępności pomieszczeń oraz potwierdzeniu rezerwacji przez pracownika Fundacji.

§ 4 Dostęp do sali konferencyjnej

1. Sale konferencyjne dostępne są zarówno dla Użytkowników z dostępem abonamentowym jak i w systemie godzinowym.

 2. Warunki i ceny wynajmu sali konferencyjnej określone są w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” (zał. nr 1).

3. Rezerwacji sali konferencyjnej należy dokonywać poprzez kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną, każdorazowo najpóźniej na 3 dni przed dniem wynajęcia sali.

§ 5 Dostęp do usług dodatkowych

 1. Lista usług dodatkowych, ich zakres oraz opłaty podane są w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” (zał. nr 1).

 2. Zamówienia usług dodatkowych należy dokonać każdorazowo poprzez kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną, przy rezerwacji miejsca pracy biurowej lub sali konferencyjnej.

§ 6 Ogólne warunki świadczenia usług „BIURA NA GODZINY”

1. Usługi „BIURA NA GODZINY” dostępne są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.00.

 2. Wszystkie rodzaje dostępu do usług „BIURA NA GODZINY” dotyczą wyłącznie osoby Użytkownika, nie jest możliwe odstępowanie dostępu osobom trzecim.

 3. Użytkownik ma prawo zapraszania gości.

4. Użytkownik zobowiązany jest w miejscu pracy biurowej do zachowania ciszy i spokoju, nie używania urządzeń powodujących nadmierny hałas.

5. Zabrania się w miejscu pracy biurowej i salach konferencyjnych wnoszenia i spożywania alkoholu
i innych używek oraz palenia tytoniu.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności o danych innych użytkowników i ich działalności.

7. Biura są zamykane. Klucz to wynajmowanego pomieszczenia użytkownik podejmuje w recepcji oraz po zakończonej pracy zdaje w recepcji.

8. Miejsce pracy biurowej wyposażone jest w nielimitowany dostęp do szerokopasmowego Internetu. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub nadmierne obciążanie łącza poprzez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy lub zlecenia na świadczenie usług „BIURA NA GODZINY”.

 9. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów lub naprawienia wszelkich szkód związanych z nieprawidłowym użytkowaniem wyposażenia wynajmowanego miejsca pracy biurowej lub sali oraz sprzętu, powstałych z winy Użytkownika lub jego gości.

§ 7 Warunki i terminy płatności

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Fundacji Rozwoju Śląska opłat za udostepnienie miejsca pracy biurowej, sali konferencyjnej oraz usług dodatkowych, określonych w cenniku usług „BIURA NA GODZINY” (zał. nr 1).

2. Dane do faktury należy przekazać łącznie z dokonywaną rezerwacją.

3. Płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. nr 58 1050 1504 1000 0090 3054 2568 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Wynajmującego.

 4. W przypadku zwłoki z zapłatą faktury, Wynajmujący ma prawo naliczyć ustawowe odsetki, a Najemca zobowiązany będzie do ich zapłaty zgodnie z wystawioną przez Wynajmującego notą odsetkową.

5. W przypadku niezapłacenia w wyznaczonym terminie przez Najemcę opłat związanych z wynajmowaną salą/salami, Wynajmujący ma prawo naliczyć zryczałtowaną kwotę w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) tytułem kosztów wezwania do zapłaty, na które składają się koszty korespondencji i przygotowania wezwania.

§ 8 Uwagi końcowe

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga poprzedzenia jej stosowną informacją na stronie biznes.fundacja.opole.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016.

 

Cennik:

Załącznik nr 1. do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG „BIURA NA GODZINY” CENTRUM BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU ŚLĄSKA

Cennik usług „Biura na godziny”

1.

Stanowisko biurowe na godziny

1 godz.

10 PLN

8 godz.

60 PLN

2.

Sale konferencyjne

Sala 6-7 osób

15 PLN/godz.

100 PLN/dzień

Sala 12-24 osób

35 PLN/godz.

250 PLN/dzień

Sala 23-60 osób

40 PLN/godz.

300 PLN/dzień

3.

Stanowisko biurowe w trybie abonamentowym

Pakiet 1.

Biuro 4 dni w miesiącu

Sala konferencyjna (6-7 osób) 6 godzin w miesiącu

160 PLN

Pakiet 2.

Biuro 6 dni w miesiącu

Sala konferencyjna (6-7 osób) 10 godzin w miesiącu

10% zniżki na większe sale konferencyjne

225 PLN

Pakiet 3.

Biuro 10 dni w miesiącu

Sala konferencyjna (6-7 osób)

12 godzin w miesiącu

15% zniżki na większe sale konferencyjne

325 PLN

4.

Usługi dodatkowe

Jednorazowy serwis kawowy na spotkanie (kawa i herbata w dzbanku, mleko, cukier, ciastka, woda)/cena za osobę

8 PLN

Wypożyczenie projektora multimedialnego na spotkanie sala 6-7 osób/ cena za godz.

20 PLN

Wydruk- kserokopia monochromatyczna

0,20 PLN/ kopię

 

Powyższe ceny są cenami netto.